RPK Białystok

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Niezależni eksperci wysokiego szczebla zaproponowali misje UE – śmiałe cele do osiągnięcia w ustalonym czasie, mające sprostać największym globalnym wyzwaniom: nowotworom, zmianom klimatu, zdrowym oceanom, miastom neutralnym dla klimatu oraz zdrowej glebie i żywności.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska zaprasza wszystkie finansowane przez EU projekty do udziału w wystawie Science is wonderful!, która przybliża świat nauki, badań i innowacji.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne on-line w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy.

Czytaj więcej...

Uniwersytet Maltański organizuje bezpłatne seminarium internetowe na temat kobiet w czasie pandemii koronawirusa: „COVID-19,  kobiety i rządy”.

Czytaj więcej...

Zespół EURAXESS w KPK opublikował najnowszą listę grantów i stypendiów z różnych stron świata, w tym ze źródeł krajowych.

Czytaj więcej...

W dniach 13-16 października 2020 r. odbędzie się w Japonii Biotech Cluster/SME Matchmaking Mission.

Czytaj więcej...

Czy chcesz zostać stypendystą programu Działania Marii Skłodowskiej-Curie i pracować nad swoim projektem badawczym na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy) jako instytucji goszczącej? Aplikuj o grant podróżny na kurs MSCA IF Masterclass.

Czytaj więcej...

Wystartował konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek  do końca 2020 r., jest 20 mln złotych.

Czytaj więcej...

Czy masz problemy z finansowaniem wydatków prawnych i księgowych swojego start-upu rolno-spożywczego? EIT Food pomaga błyskotliwym młodym firmom z Europy Wschodniej i Południowej przyspieszyć ich rozwój.

Czytaj więcej...

Masz start-up z branży rolno-spożywczej na wczesnym etapie rozwoju? Posiadasz innowacyjny produkt lub usługę, które mogą przekształcić sektor rolno-spożywczy? Aplikuj o udział w programie Innovation Prizes i zdobądź nawet do 25 000 euro!

Czytaj więcej...

Projekt EHDEN (European Health Data & Evidence Network) ogłosił drugie otwarte zaproszenie dla MŚP do składania wniosków o szkolenie i certyfikację w celu przekształcenia danych dotyczących zdrowia z różnych formatów do wspólnego modelu danych OMOP. Konkurs ten otwarty jest do soboty 29 lutego 2020 r.

Czytaj więcej...

7 polskich firm zdobyło granty w ostatnim naborze wniosków do I Fazy Instrumentu MŚP, który został zamknięty 5 września 2019. 14 polskich firm otrzymało również komisyjny certyfikat  Seal of Excellence.

Czytaj więcej...

23 czerwca 2020 r. w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2) ogłoszono ostatnie konkursy, których tematyka obejmuje walkę z rakiem za pomocą sztucznej inteligencji, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, choroby neurodegeneracyjne, diagnozowanie rzadkich chorób, przekazywanie danych z badań klinicznych ich uczestnikom oraz stosowanie się pacjentów do zaleconego leczenia.

Czytaj więcej...

19 maja 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020. Na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem Komisja uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro.

Czytaj więcej...

Od poniedziałku 15 czerwca 2020 do wtorku 30 czerwca 2020 r. Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) oferuje webinaria dotyczące nadchodzących konkursów IMI2: Call 22 i 23.

Czytaj więcej...

Akcja COST CA18213 „Sieć młodzieży z grupy NEET na obszarach wiejskich: Modelowanie zagrożeń leżących u podstaw wykluczenia społecznego młodzieży NEET” zaprasza do udziału w serii webinariów, które odbywają się w czerwcu i lipcu 2020 r.

Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza na szkolenie on-line w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Czytaj więcej...

W związku z ostatnim już naborem wniosków na stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu Horyzont 2020, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie on-line pt.: “Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020 – ostatnie rozdanie”.

Czytaj więcej...

20 maja 2020 r. KE zorganizowała webinarium poświęcone ogłoszonemu 19 maja konkursowi SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020. 

Czytaj więcej...