RPK Białystok

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Centrum Oceny Technologii (COT) to nowa jednostka badawcza powstająca w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Czytaj więcej...

Szwajcarska minister ds. edukacji, badań naukowych i innowacji wystosowała list do partnerów z Unii Europejskiej dotyczący uczestnictwa jej kraju w programie Horyzont Europa.

Czytaj więcej...

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w ramach projektu naukowego (praca własna, zespołowa Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów) realizuje badanie, którego głównym celem jest pozyskanie wiedzy na temat kluczowych czynników ekosystemu przedsiębiorczości akademickiej, wspierającego zaangażowanie naukowców we współpracę z przedsiębiorstwami.

Czytaj więcej...

14 października 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię dotyczącą substancji chemicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej...

Maltańska Rada ds. Nauki i Technologii (MCST) ogłosiła nabór ekspertów zainteresowanych uczestnictwem w pracach komisji oceniającej wnioski.

Czytaj więcej...

Chcielibyśmy poinformować, że rozpoczął się nabór zgłoszeń na warsztaty ERC Mentoring Initiative organizowane przez Instytut Nauk o Człowieku (IWM) oraz Polską Akademię Nauk.

Czytaj więcej...

Enterprise Ireland w ramach programu H2020 MSCA CO-FUND ogłasza drugi nabór wniosków w ramach projektu Career-FIT PLUS.

Czytaj więcej...

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence.

Czytaj więcej...

Czy masz problemy z finansowaniem wydatków prawnych i księgowych swojego start-upu rolno-spożywczego? EIT Food pomaga błyskotliwym młodym firmom z Europy Wschodniej i Południowej przyspieszyć ich rozwój.

Czytaj więcej...

Masz start-up z branży rolno-spożywczej na wczesnym etapie rozwoju? Posiadasz innowacyjny produkt lub usługę, które mogą przekształcić sektor rolno-spożywczy? Aplikuj o udział w programie Innovation Prizes i zdobądź nawet do 25 000 euro!

Czytaj więcej...

Projekt EHDEN (European Health Data & Evidence Network) ogłosił drugie otwarte zaproszenie dla MŚP do składania wniosków o szkolenie i certyfikację w celu przekształcenia danych dotyczących zdrowia z różnych formatów do wspólnego modelu danych OMOP. Konkurs ten otwarty jest do soboty 29 lutego 2020 r.

Czytaj więcej...

7 polskich firm zdobyło granty w ostatnim naborze wniosków do I Fazy Instrumentu MŚP, który został zamknięty 5 września 2019. 14 polskich firm otrzymało również komisyjny certyfikat  Seal of Excellence.

Czytaj więcej...

22 września br. Komisja Europejska otworzyła dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call – którego budżet wynosi blisko 1 mld euro.

Czytaj więcej...

Trwa nabór do otwartych konkursów w ramach inicjatywy Next Generation Internet (NGI). Większość naborów zamyka się 1 grudnia 2020. Tylko jeden – eSSIF-Lab – trwa do 30 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w Programie Ramowym Horyzont Europa.

Czytaj więcej...

13-14 października 2020 r. odbędzie się międzynarodowe wirtualne wydarzenie brokerskie dotyczące ostatniego w programie Horyzont 2020 wielkiego konkursu European Green Deal Call, który Komisja Europejska planuje otworzyć 18 września.

Czytaj więcej...

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 17.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Pitching i prezentacje publiczne.

Czytaj więcej...

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 15.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Jak napisać dobry abstrakt.

Czytaj więcej...

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 10.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Prawo autorskie dla naukowców.

Czytaj więcej...

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 03.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Zarządzanie projektami badawczymi.

Czytaj więcej...