RPK Białystok

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z komunikatem KPK PB UE dot. ostatnich w Horyzoncie 2020 konkursów Twinning i ERA Chairs.

Czytaj więcej...

19  września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Brukseli „Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation” dla koordynatorów zwycięskich wniosków. Celem tego wydarzenia jest wyjaśnienie szczegółów dotyczących przygotowywania i podpisywania umów o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

2 lipca 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła plan budżetowy na rok 2020 dla programu Horyzont 2020. Określa w nim sposób, w jaki wyda ostatnią i największą roczną transzę – 11 mld euro – z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku programu.

Czytaj więcej...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) opublikowała Program Pracy na rok 2020.

Czytaj więcej...

Université libre de Bruxelles (ULB) ogłosił drugi konkurs na składanie wniosków w ramach swojego międzynarodowego programu grantowego Individual Fellowships at Université libre de Bruxelles (IF@ULB)  współfinansowanego w ramach działania Marie Skłodowska-Curie COFUND w Horyzoncie 2020.

Czytaj więcej...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Czytaj więcej...

Zapraszamy chętnych doktorantów do uczestnictwa w szkoleniach w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - Innovative Training Network.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Program Pracy grantów ERC na rok 2019.

Czytaj więcej...

Od 6 czerwca  2019 r. innowacyjne firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator, który zastąpił Instrument MŚP. Jest to połączenie grantu i finansowania kapitałowego (equity), a jego celem jest wsparcie szybkiego rozwoju i wejścia na rynek przełomowych pomysłów. 

Czytaj więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Czytaj więcej...

Już tylko do 19 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do kolejnej edycji PowerUp! – konkursu dla start-upów z 24 krajów Europy Środkowej. W związku z dużym zainteresowaniem, InnoEnergy – organizator konkursu – zwiększa sumę głównej nagrody pieniężnej z 20 do 30 tysięcy euro!

Czytaj więcej...

57 małych i średnich przedsiębiorstw z 17 krajów zostało wybranych do finansowania w nowych ramach II Fazy Instrumentu MŚP. Firmy  otrzymają łącznie 94,25 mln euro na zwiększenie skali i internacjonalizację swoich projektów. Zakończony 10 stycznia br. nabór był pierwszą rundą pilotażowego projektu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).  

Czytaj więcej...

Inicjatywa Leków Innowacyjnych otworzyła dziś nabór do dwóch konkursów: IMI2 Call 18 i 19.  Część tematów ma na celu przyspieszenie badań nad zaawansowanymi terapiami rzadkich chorób i wspieranie rozwoju zmodyfikowanych komórek T w walce z rakiem. Trzy spośród siedmiu tematów skierowane są szczególnie do środowisk informatycznych – dotyczą sztucznej inteligencji, digitalizacji, baz danych, standaryzacji itp. Termin składania wniosków upływa 26 września 2019 r.

Czytaj więcej...

Polskie firmy posiadające certyfikat Seal of Excellence mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności. Wnioski można składać w terminie od 8 maja do do 5 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...

Od 25 stycznia otwarte są nowe konkursy w obszarze energii. Tym razem nacisk położony jest na kwestie związane z efektywnością energetyczną. Wnioski projektowe można składać do 4 września br.  

Czytaj więcej...

RPK Białystok oraz Uniwersytet w Białymstoku zapraszają na spotkanie informacyjne „Działania Marii Skłodowskiej-Curie szansą dla polskich uczelni” w ramach programu H2020. 

Czytaj więcej...

RPK Białystok przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, zapraszają na warsztaty pt. "Przygotuj grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu H2020".

Czytaj więcej...

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku zaprasza pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na bezpłatne warsztaty pt. "AUTOMOTYWACJA DO PRACY NAUKOWEJ".

Czytaj więcej...

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku wraz z Uniwersytetem w Białymstoku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. "Praktyczne zarządzanie projektami międzynarodowymi".

Czytaj więcej...