RPK Białystok

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

W dniu 21 lutego br.,  Komisja Europejska organizuje w Brukseli seminarium poświęcone nowym wyzwaniom, które stoją przed programem Euratom Fission. Do uczestnictwa w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli agend rządowych, instytutów badawczych, uczelni, platform technologicznych oraz przemysłu.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Czytaj więcej...

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej serdecznie zaprasza na Dzień Informacyjny 7 listopada 2017 br. dotyczący pierwszego wyzwania społecznego Societal Challenges: „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.

Czytaj więcej...

Ostatnia szansa na rejestrację. Zapraszamy na pierwsze z cyklu trzech wydarzeń brokerskich pojawiających się kolejno: w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Polsce w 2017, 2018 i 2019 r.

Czytaj więcej...

Młodzi naukowcy! Zagrajcie w grę, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Was – macie czas do końca października. 

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z możliwością wzięcia udziału w projekcie w ramach MSCA COFUND Programme "The TLRH-Visiting Research Fellowship COFUND Programme".

Czytaj więcej...

Projekt RI-LINKS2UA zaprasza młodych badaczy z Ukrainy do wzięcia udziału w letniej szkole przygotowania wniosku w programie Horyzont 2020 oraz Responsible Research and Innovation (RRI). Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-28 września br. w Odessie (Ukraina). Termin składania aplikacji upływa 15 lipca 2017 r.

Czytaj więcej...

RPK Białystok informuje, że Imperial College London i Polska Akademia Nauk organizują warsztaty dla naukowców na temat grantów ERC:  ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Czytaj więcej...

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP zainteresowanych komercjalizacją wyników badań i wdrożeniem innowacji na bezpłatne warsztaty poświęcone efektywnym metodom pozyskiwania funduszy w ramach programu ramowego Horyzont 2020 – SME Instrument.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska przedstawiła krajom Unii Europejskiej propozycję podziału środków z budżetu trzeciego konkursu na wsparcie projektów transportowych z Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Polska ma otrzymać 826,5 mln euro dla 10 projektów, których łączna wartość wynosi ok. 1 mld euro.

Czytaj więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 PO IR „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Czytaj więcej...

Na mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których projekty uzyskały od Komisji Europejskiej certyfikat Seal of Excellence, czeka 50 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój. Seal of Excellence przyznawany jest dla koncepcji prac B+R, które zostały pozytywnie ocenione w ramach SME Instrument (Horyzont 2020), lecz ze względu na niewystarczającą wysokość budżetu programu nie uzyskały dofinansowania.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Programem Pracy w ramach Health, demographic change and wellbeing na lata 2018-2020.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo Kulturowe a Globalna Zmiana” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

Czytaj więcej...

Międzynarodowa sieć HERA (Humanities in the European Research Area) ogłosiła pod koniec sierpnia otwarcie kolejnego, czwartego, konkursu z obszaru nauk humanistycznych „Public spaces: Culture and Integration in Europe”.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska zmieniła datę składania wniosków w I Fazie Instrumentu MŚP z dnia 8 listopada na 7 listopada 2017 r. (17:00 CEST).

Czytaj więcej...

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Lokalnym Punktem Kontaktowym PB UE zapraszają na dzień informacyjny pt. "Szanse i możliwości rozwoju kariery w ramach programu ramowego Horyzont 2020".

Czytaj więcej...

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku w ramach kontynuacji cyklu szkoleń pt. "Rozwój kariery naukowej" organizuje BEZPŁATNE warsztaty "Twórcze myślenie w pracy naukowej".

Czytaj więcej...

Zapraszamy na fotorelację z warsztatów Business Model Canvas – warsztaty z pisania biznesplanów dla branży e-commerce” podczas Wschodniego Forum e-biznesu EastBiz.

Czytaj więcej...

RPK Białystok we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym serdecznie zapraszają na dzień informacyjny pt. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych", które odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 r., Kampus UwB przy ul. Ciołkowskiego 1J w sal nr 2058 Instytutu Biologii.

Czytaj więcej...