RPK Białystok zaprasza do wzięcia udziału w webinarium poświęconemu 2 rodzajom projektów Marii Skłodowskiej-Curie: ITN oraz RISE.

 

W czasie tego spotkania zostaną zaprezentowane szczegóły dotyczące udziału w tych projektach podmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej, szczególnie z obu Ameryk.

Co to jest:

MSCA Innovative Training Networks - ITN (Innowacyjne szkolenie naukowców)

Instrument służy kształtowaniu nowego pokolenia kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych naukowców zdolnych stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, będących w stanie przełożyć wiedzę i pomysły na produkty i usługi dla gospodarki i społeczeństwa.  Celem jest również usprawnienie i poprawienie jakości procesu szkolenia doktorantów i zwiększenie możliwości zdobycia pracy przez początkujących naukowców. W ramach instrumentu instytucja poprzez udział w konsorcjum może organizować szkoły letnie, specjalistyczne kursy i szkolenia, otwarte także dla naukowców oraz instytucji spoza konsorcjum instytucji tworzących projekt. W ramach instrumentu wyróżnia się trzy typy projektów: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID), a także European Joint Doctorates (EJD).

MSCA Research & Innovation Staff Exchange - RISE (Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami)

Wspiera promowanie międzynarodowej i/lub międzysektorowej współpracy (w tym z krajami trzecimi) instytucji publicznych i prywatnych, poprzez wymianę pracowników naukowych, technicznych i kadry zarządzającej celem prowadzenia badań i zdobycia wiedzy dotyczącej m.in. komercjalizacji wyników badań, zarządzania projektami B+R oraz własnością intelektualną, metod pozyskiwania funduszy na badania naukowe. Umożliwia wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów nauki i gospodarki, wzrost potencjału i przewagi konkurencyjnej.

Rejestracja na spotkanie: REJESTRACJA

Webinarium zostanie zorganizowane w języku angielskim przez irlandzki Punkt Kontaktowy w ramach projektu Net4Mobility (link).