RPK Białystok informuje, że w dniach 20 czerwca 2018 r. w Warszawie oraz 21 czerwca 2018 r. Krakowie odbędą się Dni Informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewnienia Szerszego Uczestnictwa – Widening Info Days PL. Wydarzenie organizowane jest przez KPK PB UE we współpracy z Komisją Europejską (KE).

Czytaj więcej...

W imieniu Dyrektora KPK mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie”. Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w Warszawie.

SpeedUp Venture Capital Group zaprasza na bezpłatne warsztaty Alfa School. Są one skierowane dla osób zainteresowanych tematyką innowacji, start-upów lub naukowców prowadzących badania R&D.

Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) - jeden z najważniejszych centrów naukowo-badawczych w Europie Środkowej w zakresie biomedycyny - zaprasza na konferencję "CePT - Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018".

26 czerwca br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event 2018” w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu „Ochrona własności przemysłowej” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Komisja Europejska organizuje „Coordinators’ Day on Amendments and Reports” przeznaczony dla koordynatorów bieżących projektów.

RPK Białystok serdecznie zaprasza do wzięcia w webinarium na temat Widening Fellowships organizowanego przez NCP_Academy & NCP_WIDE.NET, które odbędzie się w dniu 15 maja w godzinach 10:00 - 11:00.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji serdecznie zaprasza na IV edycję konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w sali 213 w pawilonie A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Konferencja organizowana jest w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji.

Warsztaty organizowane przez KE skierowane są do przedstawicieli przemysłu i środowisk akademickich zainteresowanych nadchodzącymi konkursami w ramach obszaru tematycznego "Digitalizacja i przekształcanie przemysłu europejskiego".

Informujemy, że 13 marca 2018 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2.

Informujemy, że jest jeszcze możliwość zarejestrowania się na Międzynarodowy Dzień Informacyjny i Spotkanie Brokerskie w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa w ramach  PR Horyzont 2020, które odbędą sięw dniu 11 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre - JRC) udostępnia wiele swoich zasobów w internecie.