Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z komunikatem KPK PB UE dot. ostatnich w Horyzoncie 2020 konkursów Twinning i ERA Chairs.

Czytaj więcej...

19  września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Brukseli „Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation” dla koordynatorów zwycięskich wniosków. Celem tego wydarzenia jest wyjaśnienie szczegółów dotyczących przygotowywania i podpisywania umów o dofinansowanie.

Jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez UE? Jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I?  Możesz podzielić się swoimi opiniami z Komisją Europejską, która czeka na Twój głos do 8 września 2019 r.

W związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach (przepisy weszły w życie w kwietniu b.r.), informujemy, że instytucje (uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, firmy) zatrudniające cudzoziemców z krajów spoza UE w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych powinny być wcześniej zatwierdzane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2 lipca 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła plan budżetowy na rok 2020 dla programu Horyzont 2020. Określa w nim sposób, w jaki wyda ostatnią i największą roczną transzę – 11 mld euro – z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku programu.

Komisja Europejska powołała 22 liderów innowacji do zarządu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). W tym gronie znalazło się dwoje Polaków. Komisja ogłosiła rówież nabór na pierwszych menadżerów programu EIC. Wnioski można składać do 31 lipca 2019 r.

Już dziś zapraszamy na jesienną edycję Dnia z Horyzontem 2020, który organizowany jest przez KPK PB UE 8 października 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) opublikowała Program Pracy na rok 2020.

Komisja Europejska opublikowała roboczą wersję Programu Pracy w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, a w nim zakresy merytoryczne oraz planowane terminy naboru wniosków dla 43 tematów konkursowych 2020.

W związku z faktem, że proces wdrażania regulaminów, które pozwoliłyby polskim beneficjentom na wypłacanie podwyższonych wynagrodzeń przy realizacji projektów w programie Horyzont 2020 posuwa się bardzo powoli, KPK PB UE opracowało informację zawierającą przykładowe zapisy, które mogłyby się w takich regulaminach znaleźć.

2 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018-2020 dla wszystkich obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020. Już 3 lipca br. ruszają konkursy w obszarze NMBP i część tematów dotyczących niskoemisyjnego przemysłu o obiegu zamkniętym. Budżet  tych konkursów opiewa na ponad 600 mln euro.

Mamy przyjemność poinformować, że na stronie projektu Net4Mobility+ znajduje się nowy poradnik dotyczący aplikowania o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA).

Komisja Europejska opublikowała roboczą wersję Programu Pracy w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, a w nim zakresy merytoryczne oraz planowane terminy naboru wniosków dla 34 tematów konkursowych 2020.