15 października 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 43 tematów konkursowych zaplanowanych na 2020 rok  w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka. Termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych upływa 22 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które pomagają beneficjentom programu Horyzont 2020 uniknąć błędów w księgowaniu kosztów projektu.

W dniach 12-13 listopada w Bratysławie odbędzie się międzynarodowy dzień informacyjny oraz spotkania brokerskie dedykowane ostatnim konkursom PR Horyzont 2020 w 6. Wyzwaniu Społecznym „Europa w zmieniającym się świecie”.  Podczas wydarzenia koordynatorzy przygotowujący wnioski  będą mogli wziąć udział w warsztatach Proposal Check.

Biuro Promocji Nauki PolSCA serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji organizowanego wspólnie z grupą V4 szkolenia dla menedżerów europejskich projektów badawczych –„V4 Training”.  Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2019 r. w Brukseli.

Polska i Węgry są liderami wśród 13 państw członkowskich, które przystąpiły do UE po 2004 r. (UE13), jeśli chodzi o granty pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).

W dniach 22-23 listopada 2019 odbędzie się międzynarodowa konferencja Telemedycyna i eZdrowie 2019. Wydarzenie będzie miało miejsce w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, ul. Pawińskiego 5a.

W dniach 14-15 października 2019 r. odbędą się w Warszawie dzień informacyjny połączony ze spotkaniem brokerskim dla obszaru Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS). Oba wydarzenia mają wspomóc wszystkich zainteresowanych udziałem w ostatnim konkursie w tym obszarze, który zostanie otwarty 10 grudnia 2019 r.

Zrównoważone rozwiązania i prostsze zasady – to dwie najczęściej powtarzające się odpowiedzi w kwestionariuszach dotyczących kształtowania programu Horyzont Europa. W dwóch ankietach Komisji Europejskiej głos zabrało online ponad 8000 respondentów. To innowacyjne podejście do wspólnego projektowania kolejnego programu ramowego dotyczącego badań i innowacji.

Nagranie https://bit.ly/2lQ2OnR  zawiera podstawowe wskazówki dla wnioskodawców, którzy chcą skorzystać z wydarzeń partnerskich aby znaleźć partnerów do projektów, a także poprawić rozpoznawalność swojej organizacji czy wypromować swój potencjał.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”, wypracowanego przez międzyresortowy zespół analityczno-redakcyjny Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dokument ustanowiono na podstawie memorandum zawartego w dniu 26 lutego 2019 r. przez Ministra Cyfryzacji, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Komisja Europejska poszukuje kandydatów na delegowanych ekspertów narodowych, który byliby gotowi podjąć pracę w Dyrekcjach Generalnych KE. Termin nadsyłania zgłoszeń mija – w zależności od stanowiska – 25 listopada lub 16 grudnia 2019 r.

W jaki sposób Komisja Europejska może najefektywniej wspierać zaproponowane partnerstwa, we współpracy z przemysłem, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami? Komisja zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłymi partnerstwami i współpracą międzynarodową w dziedzinie B+R+I do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach, które potrwają do 6 listopada 2019 r.

Wsparcie polskich przedsiębiorców w pełnym wykorzystaniu potencjału najnowocześniejszych technologii cyfrowych – to główny cel nowego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Nabór wniosków ruszył 14 sierpnia 2019 r.