W związku z trwającym do 15 listopada 2017r. naborem wniosków instrumentu Twinning, zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach dotyczących przygotowania wniosku, które odbędą się 22 września 2017 r. w Krajowym Punkcie Kontaktowym w godzinach 9:30 – 14:00.

 

W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną zasady aplikowania oraz aspekty finansowo-prawne przez ekspertów KPK oraz Komisji Europejskiej.

Program Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Twinning to rodzaj współpracy sieciowej, rozwijanej w oparciu o przedstawioną strategię rozwoju.

Warsztaty poświęcone będą konkursowi WIDESPREAD-05-2017
Otwarcie naboru – 11.05.2017
Termin ostatecznego zgłaszania projektów – 15.11.2017
Wartość projektu – do 1 miliona euro
Okres realizacji projektu – do 3 lat

Agenda szkolenia: Program_Warsztaty_2017_09_22

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez stronę KPK