6 Listopada br. w Pradze, odbędzie się międzynarodowe spotkania brokerskie BioHoriozn Regional Brokerage event 2017 w obszarze (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe”.  Organizatorem wydarzenia jest  projekt BioHorizon.

 

Spotkania partnerskie będzie poświęcone jednemu konkursowi „Bezpieczeństwo żywnościowe” w programie Horyzont 2020. W spotkaniu wezmą udział eksperci oraz reprezentanci Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe” .

Celem spotkań partnerskich jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym podmiotom zaplanowania i  odbycia szeregu spotkań bilateralnych oraz rozmów z partnerami z całej Europy i spoza. Spotkania te mają ułatwić nawiązanie nowych kontaktów naukowo-biznesowych, jak i pogłębienie obecnych relacji biznesowych, tak aby wspólnie omówić możliwości współpracy, przygotowania wniosku i aplikowania na 2018 rok. Podczas wydarzenia zaplanowana jest również sesja krótkich prezentacji tzw. „flash presentations”, w trakcie której zainteresowani będą mieli możliwość zaprezentowania swojego pomysłu projektowego, jako koordynator lub partner.

Spotkanie będzie miało miejsce przy okazji konferencji RAFA 2017 Recent Advance in Food Security”, na której spodziewanych jest 800 uczestników z Europy i świata.

Rejestracja: https://www.b2match.eu/foodsecurity2017

Ulotka wydarzenia.