Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej serdecznie zaprasza na Dzień Informacyjny 7 listopada 2017 br. dotyczący pierwszego wyzwania społecznego Societal Challenges: „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.

 

Dzień informacyjny dedykowany jest dla przedstawicieli instytucji naukowych, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli punktów kontaktowych, jednostek publicznych. Spotkanie poprowadzą Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE.

Naszymi gośćmi będą między innymi: Urzędnik Komisji Europejskiej Pani Monika Lanzenberger z DG CONNECT, która zaprezentuje Państwu Program Pracy „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2018-2020” na ostatnie już trzy lata programu Horyzont 2020 i Ekspert  Pani Grażyna Omarska.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli również  realizatorzy projektów w Programie Ramowym Horyzont 2020: Pani Bożena Raducha z Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Pan Przemysław Mistur z 2KMM Sp. z o.o., którego jednostka uzyskała finansowanie w ramach Programu Ramowego H2020.

Miejsce spotkania:  IPPT PAN - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Termin: 07/11/2017 r.