Od 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła szereg publicznych konsultacji skupionych na kluczowych obszarach polityki, w ramach przygotowań do kolejnego  budżetu UE po 2020 r. Obywatele, organizacje i firmy mogą przedstawiać swoje opinie online do 8 marca 2018 r.

 

Konsultacje publiczne prowadzone są w języku angielskim.

Lista konsultacji obejmuje następujące obszary: