Instytut Autostrada Technologii i Innowacji serdecznie zaprasza na IV edycję konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w sali 213 w pawilonie A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Konferencja organizowana jest w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji.

Młodzi pracownicy nauki, doktoranci, studenci oraz koła naukowe będą mieli okazję do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży.

Obszary tematyczne:

  • Nowe technologie informatyczne (ICT)

  • Energetyka

  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie

  • Gospodarka surowcami mineralnymi

  • Ochrona środowiska

  • Ekonomia i zarządzanie

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym

Propozycje tytułów referatów wraz ze streszczeniem (minimum 500 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) proszę zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie wydarzenia.

Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a zgłoszone referaty będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych, np. Acta Innovations (8 pkt), Cuprum (4 pkt) i inne.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2018 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny!