Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu „Ochrona własności przemysłowej” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

 

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.

Dofinansowanie można również przeznaczyć na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Ponadto, można uzyskać pomoc w ochronie praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Wnioskodawca może otrzymać do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

Wnioski można składać od 6 marca do 29 listopada 2018 r.

Więcej informacji na stronie PARP.