Ostatnia aktualizacja Work Programmes 2019 jest już dostępna online.

Wszystkie zaktualizowane sekcje programu prac Horyzontu 2020 są oznaczone symbolem "_v2". Nowością jest sekcja "20. Cross-cutting activities 2018-20_v1.0".

Zaktualizowane programy pracy na 2018-2020