RPK Białystok serdecznie zaprasza na międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania brokerskie, związane z planowanym na początek listopada br. otwarciem kolejnych konkursów 6go Wyzwania Społecznego H2020 "Europa w zmieniającym się świecie".

W trakcie wydarzenia przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej zaprezentują: założenia tematyczne nadchodzących konkursów, praktyczne porady związane z przygotowaniem wniosków i uczestnictwem w projektach, możliwości nawiązania współpracy z instytucjami z całej Europy i spoza, jak również pierwsze informacje o kolejnym Programie Ramowym UE „Horyzont Europa”.

Nie mniej ważną częścią tego wydarzenia będą spotkania brokerskie, dzięki którym będziecie mieć Państwo możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy z instytucjami zainteresowanymi prowadzeniem badań i opracowywaniem nowych rozwiązań w obszarach nauk społecznych i humanistycznych.

 

Termin: 8.11.2018 

Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Centrum 

 

Szczegółowe informacje, w tym agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/