Komisja Europejska opublikowała roboczą wersję Programu Pracy w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, a w nim zakresy merytoryczne oraz planowane terminy naboru wniosków dla 43 tematów konkursowych 2020.

    Konkurs „Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe” (SFS – Sustainable Food Security)

liczba tematów: 14

planowany budżet: 173 mln euro

Konkurs „Niebieski wzrost” (BG – Blue Growth)

liczba tematów: 3

planowany budżet: 52 mln euro

Konkurs „Odnowa obszarów wiejskich” (RUR – Rural Renaissance)

liczba tematów: 8

planowany budżet: 88 mln euro

Konkurs „Żywność i zasoby naturalne” (FNR – Food and Natural Resources)

liczba tematów: 18

planowany budżet: 208,7 mln euro

Planowany termin otwarcia naboru wniosków: 15 października 2019 r.

Planowany termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych: 22 stycznia 2020 r.

Dokument dostępny jest TUTAJ.