19  września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Brukseli „Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation” dla koordynatorów zwycięskich wniosków. Celem tego wydarzenia jest wyjaśnienie szczegółów dotyczących przygotowywania i podpisywania umów o dofinansowanie.

Spotkanie jest przeznaczona głównie dla koordynatorów wniosków, zaproszonych do podpisania umowy grantowej, ale inni uczestnicy są również mile widziani pod warunkiem dostępności miejsc.

Rejestracja (według kolejności zgłoszeń) odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Komisji. Program jest dostępny pod tym samym linkiem.

Wydarzenie będzie również można  śledzić online (nie ma potrzeby rejestracji).