Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z komunikatem KPK PB UE dot. ostatnich w Horyzoncie 2020 konkursów Twinning i ERA Chairs.

Tegoroczne konkursy mają rekordowo wysokie budżety, co w połączeniu z kryterium selekcji przeciwdziałającym koncentracji finansowanych projektów tylko w kilku krajach Wideningowych, stwarza znakomitą szansę polskim instytucjom na zdobycie tych grantów. Dodatkowo, zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Programem Pracy z zasadami tegorocznych konkursów, dostępny na portalu Funding & Tender Opportunities pod poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf