Komisja Europejska poszukuje kandydatów na delegowanych ekspertów narodowych, który byliby gotowi podjąć pracę w Dyrekcjach Generalnych KE. Termin nadsyłania zgłoszeń mija – w zależności od stanowiska – 25 listopada lub 16 grudnia 2019 r.

 

Kandydat powinien wskazać dyrekcję oraz pozycję, o którą się ubiega np. TREN-F-4.

Osoby zainteresowane powinny przesłać swoje CV przygotowane według standardu obowiązującego w instytucjach europejskich EUROPASS. Dokument w formacie pdf lub Word może być przygotowany w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Zgłoszenia należy przesyłać do Stałego Przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej kraju, z którego pochodzi kandydat.

Więcej informacji na stronie Stałego Przedstawicielstwa UE w Polsce.