Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które pomagają beneficjentom programu Horyzont 2020 uniknąć błędów w księgowaniu kosztów projektu.

 

Pierwsze kontrole ex post w projektach H2020 pokazują, że uczestnicy programu często popełniają błędy w zestawieniach poniesionych wydatków. Szkodzi to reputacji programu ramowego UE  oraz prowadzi do irytujących i kosztownych konsekwencji. Dlatego zarówno w interesie beneficjentów, jak i Komisji jest unikanie tych błędów w możliwie największym stopniu.

W tym celu Komisja przygotowała krótki dokument z wytycznymi „How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants”. Zachęcamy uczestników projektów do lektury!