15 października 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 43 tematów konkursowych zaplanowanych na 2020 rok  w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka. Termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych upływa 22 stycznia 2020 r.

 

W lipcu Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018-2020 dla tego obszaru, a w nim zakresy merytoryczne oraz planowane terminy naboru wniosków.

1) Konkurs „Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe” (SFS – Sustainable Food Security)

 • liczba tematów: 14
 • 3 tematy jednoetapowe(IA, CSA) oraz 11 tematów dwuetapowych (RIA)
 • planowany budżet: 173 mln euro
 • liczba projektów planowanych do sfinansowania: 25

2) Konkurs „Niebieski wzrost” (BG – Blue Growth)

 • liczba tematów: 3
 • 1 temat jednoetapowy(IA-LS) oraz 2 tematy dwuetapowe (RIA)
 • planowany budżet: 52 mln euro
 • liczba projektów planowanych do sfinansowania: 6

3) Konkurs „Odnowa obszarów wiejskich” (RUR – Rural Renaissance)

 • liczba tematów: 8
 • 5 tematów jednoetapowych(IA, CSA) oraz 3 tematy dwuetapowe (RIA)
 • planowany budżet: 88 mln euro
 • liczba projektów planowanych do sfinansowania: 19

4) Konkurs „Żywność i zasoby naturalne” (FNR – Food and Natural Resources)

 • liczba tematów: 18
 • 13 tematów jednoetapowych (IA, CSA) oraz 5 tematów dwuetapowych (RIA)
 • planowany budżet: 208,7 mln euro
 • liczba projektów planowanych do sfinansowania: 35

 

Dzień informacyjny organizowany przez Komisję Europejską

Prezentacje oraz nagrania wideo z dnia informacyjnego poświęconego omówieniu tematów konkursowych na 2020 rok są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Poszukiwanie Partnerów – BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event

Profile uczestników (Participants) spotkania brokerskiego wraz z ofertami współpracy (Marketplace) oraz krótkie prezentacje z pomysłami projektowymi (Flash presentation) są dostępne na stronie internetowej wydarzenia.