Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje on-line w celu uzyskania informacji na temat treści i przyszłego kształtu programu LIFE (2021-2027).  LIFE będzie jedynym programem finansowania UE poświęconym wyłącznie środowisku, klimatowi i energii.

 

W kolejnym okresie programowania (2021–2027) program LIFE pomoże Europie osiągnąć założone priorytety, przyczyniając się do: przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej i neutralną dla klimatu.

Konsultacje potrwają do 27 kwietnia 2020.

Weź udział w ankiecie