Komisja Europejska poszukuje doświadczonych specjalistów w obszarze Energia do oceny i rekomendacji wniosków o finansowanie składanych w otwartym konkursie dotyczącym efektywności energetycznej w ramach programu Horyzont 2020. Zgłoszenia należy złożyć do 25 maja 2020 r.

 

Komisja poszukuje ekspertów zdolnych do ocenienia:

  • potencjału wspólnot energetycznych (spółdzielnie konsumenckie, grupy zbiorowych zakupów konsumenckich i / lub inne działania zbiorowe podejmowane przez konsumentów) do świadczenia usług w zakresie efektywności energetycznej i optymalizacji zarządzania energią, a także produkcji energii odnawialnej;
  • kluczowych czynników sprzyjających oraz barier w tworzeniu i rozwoju wspólnot energetycznych, w tym czynników regulacyjnych, technologicznych i społeczno-ekonomicznych;
  • potrzeb technologicznych dla nowych usług energetycznych (takich jak platformy cyfrowe lub transakcje blockchain);
  • dynamiki wspólnych działań we wspieraniu konsumentów w tworzeniu masy krytycznej i ułatwianiu zwiększonego wykorzystania efektywności energetycznej oraz rozwiązań i usług w zakresie aktywnego zapotrzebowania;
  • trwałości różnych modeli wspólnot energetycznych, zarówno pod względem zaangażowania obywateli, jak i rentowności finansowej.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, dobrze władasz językiem angielskim w mowie i piśmie oraz jesteś zainteresowany współpracą z Komisją Europejską i dostępny do wykonywania okazjonalnych, krótkoterminowych zadań, zarejestruj się jako ekspert lub zaktualizuj swój profil na portalu Funding&Tenders do 25 maja 2020 r.

Wskazówki, które należy wziąć pod uwagę przy rejestracji swojego profilu:

  • Wybierz Horyzont 2020 z listy programów UE objętych bazą danych
  • Podaj jak najwięcej szczegółów na temat konkretnych obszarów specjalizacji w zakresie zrównoważonej energii
  • Upewnij się, że Twój profil spełnia nasze kryteria wyszukiwania i zawiera niektóre słowa kluczowe wyróżnione pogrubioną czcionką
  • Regularnie aktualizuj swój profil, ponieważ Komisja może potrzebować Twojego doświadczenia w kolejnych konkursach.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę KE.