European Joint Programming Platform ERA-Net Smart Energy Systems (JPP ERA-Net SES) ogłosił konkurs na Living Labs and Testbeds for Energy.

Poszukiwani są m.in. dostawcy platform testowych którzy są zainteresowani zapewnianiem wsparcia w zakresie testowania i walidacji dla twórców technologii i usług energetycznych.

Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną nie później niż 30 czerwca 2020 r., 16:00 CET.

Więcej informacji na stronie Era-Net SES.