Wzór umowy do konkursu „Premia na Horyzoncie” jest już dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie jednostki, które otrzymały już decyzję o przyznaniu środków finansowych w ramach konkursu są zobowiązane do przesłania wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną wzoru umowy do ministerstwa do 26 października br.

Umowę należy przesłać w 3 egzemplarzach na adres:

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Innowacji i Rozwoju

00-529 Warszawa, ul. Hoża 20

lub złożyć w biurze podawczym ministerstwa.

 

Szczegóły na stronie MNiSW.