W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) mam przyjemność zaprosić Państwa na Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka" w programie Horyzont 2020, który odbędzie się  7 grudnia 2016 r. w Warszawie (wstępna agenda).

 

Jednocześnie miło mi poinformować, że swoją obecność potwierdziła już między innymi pani Inge van Oost (DG AGRI) przedstawicielka i ekspert Komisji Europejskiej, która opowie o projektach wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI).

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną również nowe możliwości jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, poruszone zostaną kwestie związane ze składaniem wniosków i ich oceną oraz przede uczestnicy zapoznają się z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) na 2017 rok.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie:

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dotyczacy-2-wyzwania-spolecznego-sc2-bezpieczenstwo-zywnosciowe-w-programie-h2020-2