Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, wspierając umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz mobilność pracowników naukowych i sektora badawczo-rozwojowego, przygotował na stronie www.kpk.gov.pl w zakładce „Kariera i mobilność/Polskie projekty” listę projektów realizowanych przez polskie jednostki, finansowanych w ramach obszaru Marii Skłodowskiej-Curie, w Programie Ramowym Horyzont 2020.

KPK PB UE chce w ten sposób pokazywać i promować sukcesy polskich jednostek w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie. Mają też nadzieję, że prezentowane przykłady zachęcą innych do ubiegania się o granty MSCA, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 

RPK Białystok wspólnie z KPK PB UE serdecznie zachęcamy do rozpowszechnienia listy realizowanych projektów oraz zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami z obszaru MSCA. Eksperci RPK oraz KPK PB UE udzielają bezpłatnego wsparcia na każdym etapie przygotowywania wniosku, realizacji i rozliczenia projektu.