Komisja Europejska zarekomendowała do finansowania 1188 projektów w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship 2016 (MSCA IF).

6 projektów będzie realizowanych w polskich jednostkach. Podział zwycięskich wniosków na poszczególne panele wygląda następująco:

 • Standard European Fellowship (EF-ST): 925 projektów,
 • European Fellowship – Society and Enterprise Panel (EF-SE): 48 projektów,
 • European Fellowship – Reintegration Panel (EF-RI): 67 projektów,
 • European Fellowship – Career Restart Panel (EF-CAR): 31 projektów,
 • Global Fellowshi (GF): 117 projektów.

Na stronie konkursu w Participant Portal znajduje się tabela z procentami i progami dot. ocen w poszczególnych panelach.

Wśród polskich jednostek, które będą gościć stypendystów MSCA IF znalazły się:

 • Politechnika Poznańska
 • Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE w zakładce Kariera i mobilność/Polskie projekty znajduje się lista projektów realizowanych przez polskie jednostki w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie.