Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach obchodów 10-lecia European Research Council.

Dzień informacyjny przeznaczony jest zarówno dla pracowników naukowych zainteresowanych złożeniem wniosku o grant European Research Council, jak i dla władz oraz administracji jednostek naukowych zamierzających wprowadzić lub udoskonalić systemy wspierania swoich pracowników w staraniach o grant. Zaprezentowane zostaną przykłady rozwiązań zastosowanych w polskich jednostkach, a w czasie dyskusji panelowej naukowcy omówią możliwe sposoby wsparcia merytorycznego autorów wniosków. W czasie osobnej sesji przedstawione będą krajowe programy i działania wspomagające przygotowanie wniosku i ułatwiające realizację projektów.

Miejsce spotkania: Warszawa,  IPPT PAN - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Termin spotkania: 14/03/2017 godzina 9:30 - 14:30

Rejestracja na stronie wydarzenia http://www.kpk.gov.pl/?event=seminarium-jak-wspierac-granty-erc