W dniu 26.05.2017 r. Krajowy Punkt kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie dla instytucji zainteresowanych aplikowaniem o granty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND. Podczas spotkania zostaną omówione wymogi formalne oraz zasady realizacji projektów; przedstawimy również przykłady projektów COFUND realizowanych w Polsce.

5 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND, czyli współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich. Wszystkie programy powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej mobilności naukowców, dobrze widziana jest również mobilność międzysektorowa. Termin zamknięcia konkursu: 28 września 2017 r.

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Warszawie w IMM - Instytut Maszyn Matematycznych sala: 208

Więcej informacji na temat grantów COFUND Marii Skłofowskiej-Curie znajdą Państwo na stronie:

MSCA COFUND

Rejestracja odbywa się poprzez stronę wydarzenia.