Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze skróconymi statystykami polskich uczestników w PR H2020 po 358 konkursach.

 

Analiza dotyczy 358 konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 30 maja 2017 r.

STATYSTYKI

Źródło: www.kpk.gov.pl