Cornell University we współpracy z INSEAD oraz World Intellectual Property Organization (WIPO) opublikowali „The Global Innovation Index 2017”. Tegoroczna edycja zatytułowana jest „Innovation Feeding the World”. W dziesiątej edycji Indeksu, na 22. miejsce awansowały Chiny jako pierwsza w historii średniodochodowa gospodarka.

 Globalny Indeks Innowacji dostarcza szczegółowych danych na temat innowacyjności 127 krajów i gospodarek na całym świecie. Jego 81 wskaźników, m.in. wykorzystujących dane o zgłoszeniach patentowych, szeroko bada zagadnienie, w tym środowisko polityczne, edukację, infrastrukturę i biznes.

Tegoroczne sprawozdanie zawiera przegląd stanu innowacji w rolnictwie i systemach żywności w różnych sektorach i regionach geograficznych. Poszczególne rozdziały zawierają spojrzenie na ten temat z różnych perspektyw: akademickiej, biznesowej, eksperckiej.

W ciągu następnych dziesięcioleci sektor rolnictwa i żywności będzie musiał stawić czoła ogromnemu wzrostowi globalnego zapotrzebowania i zwiększonej konkurencji na ograniczone zasoby naturalne. Ponadto konieczne będzie przystosowanie się do zmian klimatu. Kluczowe znaczenie w tych działaniach mają innowacje.

Według Global Innovation Index 2017, najbardziej innowacyjnymi krajami świata pozostają Szwajcaria, Szwecja, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Raport ujawnia też grupę państw (wśród nich Indie, Kenia i Wietnam) , która osiąga lepsze wyniki niż reszta krajów na takim samym poziomie rozwoju.

 Indeks dostępny jest tutaj:

GlobInnIndex