Europa musi lepiej wykorzystać wiedzę, którą wytwarza, i przekształcić swój potencjał innowacyjny we wzrost gospodarczy. Badania i innowacje powinny być traktowane priorytetowo, zarówno w budżetach krajowych, jak i unijnym, a następny po Horyzoncie 2020 program ramowy powinien mieć podwojony budżet. Powinno się angażować obywateli w stawianie czoła globalnym wyzwaniom poprzez misje na rzecz innowacji.

To niektóre z jedenastu zaleceń przygotowanych przez niezależną grupę wiodących ekspertów, której przewodniczył Pascal Lamy i przedstawionych podczas konferencji pt. „Research&Innovation – shaping our future”, która odbyła się 3 lipca 2017 r. w Brukseli . O przyszłości badań i innowacji w Europie dyskutowało ponad 700 naukowców, innowatorów, przedsiębiorców i polityków. Gospodarzem wydarzenia był Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji.

shaping

– Badania naukowe i innowacje pomagają w zwiększaniu wydajności i konkurencyjności oraz w poprawie jakości życia. Europa jest światową siłą napędową, ale musimy lepiej wykorzystywać wiedzę, zmieniać ją w wartości gospodarcze i społeczne – powiedział komisarz Moedas. – Zalecenia (z raportu – przyp. red.) są solidną podstawą do refleksji nad programem finansowania, który będzie następcą Horyzontu 2020 – dodał komisarz.

Raport, zatytułowany „LAB – FAB – APP: Investing in the European future we want” podkreśla, że w ciągu ostatnich 20 lat 2/3 wzrostu gospodarczego w krajach uprzemysłowionych przypisuje się wpływowi badań i innowacji. Zalecenia raportu skupiają się na maksymalizacji wpływu inwestycji UE na badania naukowe i innowacje w celu zwiększenia dobrobytu i rozwiązania największych wyzwań społecznych.

 Grupa proponuje następujące zalecenia:

Nadanie priorytetu badaniom naukowym i innowacjom w budżetach UE i krajowych, w tym podwojenie budżetu programu UE na rzecz badań i innowacji po 2020 r.;

  1. Budowanie prawdziwej polityki innowacji UE, która tworzy przyszłe rynki;
  2. Edukacja dla przyszłości i inwestowanie w ludzi, którzy dokonają zmian;
  3. Opracowanie europejskiego programu badawczo-rozwojowego;
  4. Przyjęcie podejścia zorientowanego na misję, skoncentrowanego na wpływie mającemu sprostać globalnym wyzwaniom;
  5. Racjonalizacja unijnego finansowania i osiągnięcie synergii z funduszami strukturalnymi;
  6. Dalsze uproszczenie, uprzywilejowanie wpływu programów badawczych UE;
  7. Mobilizacja i angażowanie obywateli;
  8. Lepsza koordynacja inwestycji w zakresie badań i rozwoju w UE i na szczeblu krajowym;
  9. Współpraca w dziedzinie badań i rozwoju międzynarodowego znakiem rozpoznawczym badań i innowacji UE
  10. Lepsze komunikowanie wpływu programów badawczych UE.

Pełen tekst raportu dostępny jest tutaj.

Zapis konferencji jest dostępny on-line.