Unia Europejska wzmacnia współpracę z partnerami strategicznymi Brazylią i Republiką Południowej Afryki w obszarze lepszego zrozumienia ekosystemów morskich i klimatu. 13 lipca 2017 r. w Belem Tower w Lizbonie powołano South Atlantic Research and Innovation Flagship Initiative i podpisano oświadczenie o współpracy w zakresie badań i innowacji na obszarze Oceanu Atlantyckiego.

 

Pod dokumentem podpisali się: Carlos Moedas, unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji, Gilberto Kassab – minister odpowiedzialny za naukę, technologie i innowacje w Brazylii oraz minister nauki i technologii RPA, Naledi Pandor.

– Porozumienie z Belem to dyplomacja naukowa w działaniu. Przełącza na wyższy bieg naszą współpracę z Brazylią i Republiką Południowej Afryki, dzięki czemu możemy lepiej koordynować nasze programy badawcze i lepiej wykorzystać fundusze na badania i innowacje. Będziemy lepiej przygotowani do wykorzystania „niebieskiej gospodarki” Oceanu Atlantyckiego dla naszych obywateli. Wraz z tą umową wchodzimy w nową erę Niebieskiego Oświecenia – powiedział komisarz Moedas.

South Atlantic Research and Innovation Flagship Initiative  przyczyni się do udoskonalenia naukowej wiedzy na temat ekosystemów morskich oraz wpływu oceanów na zmiany klimatyczne, systemy żywnościowe i energetyczne, a także na temat dynamiki Oceanu Atlantyckiego i połączonych ze sobą systemów cyrkulacyjnych od Antarktyki do Arktyki.

Więcej informacji na stronie KE.

Obowiązująca od 2007 roku umowa o współpracy naukowej i technicznej UE i Brazylii doprowadziła do intensywnej współpracy w dziedzinie badań i innowacji (R&I) w ponad 350 wspólnych projektach. Do głównych obszarów współpracy należą badania naukowe, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zdrowie (choroby zakaźne). Brazylia zajmuje piąte miejsce pod względem uczestnictwa partnerów spoza UE w programach Horyzont 2020 – unijnym programie ramowym na rzecz badań i rozwoju oraz głównym instrumentem współpracy.

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między UE a Republiką Południowej Afryki weszła w życie w listopadzie 1997 r. Do tej pory zrealizowano 630 wspólnych projektów, najwięcej w dziedzinie infrastruktury badawczej, środowiska i zmian klimatycznych, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz zdrowia (choroby zakaźne). Republika Południowej Afryki zajmuje drugie miejsce pod względem udziału partnerów spoza UE w programie Horyzont 2020.