Specjaliści ICT w zakresie cyberbezpieczeństwa poszukiwani.

Czytaj więcej...

Starając się poszerzyć poparcie polityczne dla kolejnego programu badawczego, Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym tygodniu kilka nowych pomysłów dotyczących przełomowych innowacji i współpracy badawczej, które mogłyby zainteresować państwa członkowskie.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej serdecznie zaprasza na Dzień Informacyjny 7 listopada 2017 br. dotyczący pierwszego wyzwania społecznego Societal Challenges: „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.

15 listopada br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkania brokerskie „BioHorizon International Brokerage Event 2017” w obszarze (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia jest Komisja Europejska oraz Sieć Punktów Kontaktowych realizująca projekt BioHorizon.

Komisja Europejska wydała broszurę pt. „Horizon 2020 in full swing. Three years on. Key facts and figures 2014-2016” zawierającą podsumowanie okresowej ewaluacji programu Horyzont 2020.

Ostatnia szansa na rejestrację. Zapraszamy na pierwsze z cyklu trzech wydarzeń brokerskich pojawiających się kolejno: w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Polsce w 2017, 2018 i 2019 r.

W dniu 24 października 2017r., w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone m.in.  tematyce energii jądrowej i najnowszemu konkursowi w programie Euratom oraz Energia. Mamy już zarejestrowanych 51 osób z 17 krajów europejskich.

W dniu 21 lutego br.,  Komisja Europejska organizuje w Brukseli seminarium poświęcone nowym wyzwaniom, które stoją przed programem Euratom Fission. Do uczestnictwa w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli agend rządowych, instytutów badawczych, uczelni, platform technologicznych oraz przemysłu.

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach pt. "Biopolymers and biomaterials for packaging and goods", które odbędą się w Łodzi w dniu 12 października 2017r. 

W związku z trwającym do 15 listopada 2017r. naborem wniosków instrumentu Twinning, zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach dotyczących przygotowania wniosku, które odbędą się 22 września 2017 r. w Krajowym Punkcie Kontaktowym w godzinach 9:30 – 14:00.

Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

6 Listopada br. w Pradze, odbędzie się międzynarodowe spotkania brokerskie BioHoriozn Regional Brokerage event 2017 w obszarze (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe”.  Organizatorem wydarzenia jest  projekt BioHorizon.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w dniu informacyjnym Programu COST, który odbędzie się 26.09.2017 r. w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim.