Co to jest działanie Marie Skłodowska-Curie - RISE? Kto może aplikować o środki? Jakie działania są przewidziane w projektach? Zapraszamy do lektury.

Przypominamy, iż nabór wniosków w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) mija już 28 kwietnia o godzinie 17:00.  

Czytaj więcej...

10 maja zapraszamy przedstawicieli władz miejskich oraz wszystkich zainteresowanych realizacją projektów związanych z miastami na dzień informacyjny.

Czy Polskie instytucje naukowe i firmy mogą odnieść sukces w programie ramowym Horyzont 2020? Oczywiście że tak!

Potencjałem nie ustępujemy jednostkom i przedsiębiorstwom zagranicznym. Ale sam potencjał nie zagwarantuje sukcesu w Horyzoncie 2020.

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie zaleceń dotyczących oceny zasadności i wiarygodności aplikacji mHealth. Do konkursu mogą zgłaszać się instytucje, które prześlą propozycje nominacji maksymalnie dwóch ekspertów.

Rada ds. Innowacyjności rozpoczęła prace nad Białą Księgą, w której znajdą się m.in. opis rozwoju polskich innowacji oraz wykaz barier i utrudnień w ich wprowadzeniu. Dokument będzie punktem wyjścia do stworzenia „dużej ustawy o innowacyjności”.

Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów ds. metodologii oceny programu Horyzont 2020

Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do specjalnej grupy ekspertów ds. metodologii oceny śród-okresowej i ex-post programu Horyzont 2020 powołanej przez Komisję Europejską. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia.

PROF. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie znalazł się w prestiżowym gronie siedmiorga naukowych doradców Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska zamierza powołać grupę doradców, którzy wejdą w skład Open Science Policy Platform (OSPP). Grupa ma składać się z 20-30 ekspertów reprezentujących europejskie instytucje naukowe.

Polskie uczestnictwo w PR Horyzont 2O2O

Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami po 158 konkursach.

Działające w Polsce konsorcjum humanistyki cyfrowej DARIAH-PL zostało przyjęte do europejskiej infrastruktury badawczej DARIAH-ERIC.

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje w sprawie nowych programów pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020.

Polskie instytucje naukowe i firmy mogą odnieść sukces w programie ramowym Horyzont 2020. Potencjałem nie ustępujemy jednostkom i przedsiębiorstwom zagranicznym. Ale sam potencjał  nie zagwarantuje sukcesu w Horyzoncie 2020. Niestety, wiele wniosków z Polski przepada z powodu podstawowych błędów. Jak ich uniknąć? Jak zwiększyć szansę na zdobycie prestiżowych grantów z Horyzontu 2020?

W ramach wrześniowej 1 fazy Instrumentu MŚP 141 małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw z 24 krajów uzyska ryczałt w wysokości 50 000 euro. Dodatkowo w ramach Instrumentu mogą one również skorzystać z porad ekspertów z bazy Enterprise Europe Network.