Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów ds. metodologii oceny programu Horyzont 2020

Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do specjalnej grupy ekspertów ds. metodologii oceny śród-okresowej i ex-post programu Horyzont 2020 powołanej przez Komisję Europejską. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia.

Czytaj więcej...

Polskie uczestnictwo w PR Horyzont 2O2O

Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami po 158 konkursach.

PROF. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie znalazł się w prestiżowym gronie siedmiorga naukowych doradców Komisji Europejskiej.

Chcesz rozwijać swoją karierę naukową? Skorzystaj z grantów w ramach działań Marie Skłodowska-Curie! Wspomniana oferta oznacza niezliczone możliwości dla badaczy z Europy i innych krajów świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową. MSCA to odpowiedź na różnorodne zapotrzebowania naukowców.

Polskie instytucje naukowe i firmy mogą odnieść sukces w programie ramowym Horyzont 2020. Potencjałem nie ustępujemy jednostkom i przedsiębiorstwom zagranicznym. Ale sam potencjał  nie zagwarantuje sukcesu w Horyzoncie 2020. Niestety, wiele wniosków z Polski przepada z powodu podstawowych błędów. Jak ich uniknąć? Jak zwiększyć szansę na zdobycie prestiżowych grantów z Horyzontu 2020?

Działające w Polsce konsorcjum humanistyki cyfrowej DARIAH-PL zostało przyjęte do europejskiej infrastruktury badawczej DARIAH-ERIC.

Spotkanie dotyczy tematyki "smart wearables" związanej z otwartym konkursem pt. "Internet of Things" w Horyzoncie 2020.

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie zaleceń dotyczących oceny zasadności i wiarygodności aplikacji mHealth. Do konkursu mogą zgłaszać się instytucje, które prześlą propozycje nominacji maksymalnie dwóch ekspertów.

W ramach wrześniowej 1 fazy Instrumentu MŚP 141 małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw z 24 krajów uzyska ryczałt w wysokości 50 000 euro. Dodatkowo w ramach Instrumentu mogą one również skorzystać z porad ekspertów z bazy Enterprise Europe Network.

Celem 13. Sympozjum KRAB jest zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach Horyzontu 2020 i innych programów UE ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i realizacji projektów we współpracy z przemysłem.