Enterprise Ireland w ramach programu H2020 MSCA CO-FUND ogłasza drugi nabór wniosków w ramach projektu Career-FIT PLUS.

Czytaj więcej...

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence.

Zespół EURAXESS w KPK opublikował najnowszą listę grantów i stypendiów z różnych stron świata, w tym ze źródeł krajowych.

W ramach chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dniach 27-28 kwietnia 2020 r. odbędzie się w Zagrzebiu konferencja „Marie Skłodowska-Curie Actions Presidency Conference (MSCA2020.hr): MSCA impact and future challenges”. Wydarzeniu towarzyszy konkurs mający uhonorować wybitne osiągnięcia i doskonałość stypendystów programu – MSCA 2020.HR AWARDS.

1 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu „Granty na granty – promocja jakości III”.

W dniach 13-16 października 2020 r. odbędzie się w Japonii Biotech Cluster/SME Matchmaking Mission.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej międzynarodowej konferencji dedykowanej doktorantom, magistrantom i studentom zainteresowanym biologią molekularną i komórkową.

Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

Czy chcesz zostać stypendystą programu Działania Marii Skłodowskiej-Curie i pracować nad swoim projektem badawczym na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy) jako instytucji goszczącej? Aplikuj o grant podróżny na kurs MSCA IF Masterclass.

17 grudnia 2019 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła wstępne plany dotyczące działań ERC w programie Horyzont Europa.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) uruchomiła program stypendialny Marie Skłodowska-Curie.

Wystartował konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek  do końca 2020 r., jest 20 mln złotych.

Zaproszenie do składania wniosków doktoranckich w ramach programu doktoranckiego RESPONSE dla potrzeb społeczeństwa i polityki poprzez nauki o roślinach, żywności i energii.