Zapraszamy do wypełnienia ankiety organizowanej w ramach projektu PL-ERA Days. Zaadresowana jest zarówno do młodych naukowców jak i ekspertów zajmujących się dziedziną rozwoju kariery naukowca.

 

Ankieta dotyczy rozwoju kariery naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, potrzebnych kompetencji i narzędzi oraz istniejących barier.

Na podstawie wyników zostanie opracowany raport, który zostanie przedstawiony MNiSW oraz innym zainteresowanym, a tym samym  może wpłynąć na kształt rozwiązań szczegółowych w obszarze wsparcia rozwoju kariery młodych polskich naukowców, np. zawartości programów studiów doktoranckich.

Termin wypełniania ankiety upływa 20 listopada.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://www.euraxess.pl/pl