Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

 Budżet konkursu to 391 mln euro.

Termin zamknięcia konkursu upływa 29 sierpnia 2019. Wnioski składane są elektronicznie, poprzez Funding & Tenders Opportunities Portal (SEDIA). Na tej stronie znajdują się również niezbędne informacje konkursowe, w tym informacje dla wnioskodawców oraz często zadawane pytania.

Więcej informacji o Advanced Grants w języku polskim na stronie.