Centrum Superkomputerowe w Barcelonie otworzyło nabór do międzynarodowego programu podoktorskiego STARS (SupercompuTing And Related applicationS Fellows Programme). Termin składania wniosków mija 30 września 2019 r. Program jest finansowany w ramach konkursu MSCA COFUND w Horyzoncie 2020.

 

Program STARS ma na celu wspieranie szkolenia wysoko wykwalifikowanych post-doków we wszystkich dziedzinach HPC (High Performance Computing) i powiązanych aplikacji, w szczególności w naukach o Ziemi i meteorologii, w naukach przyrodniczych, genomice i medycynie personalizowanej, w inżynierii komputerowej, fizyce oraz w komputerowych naukach społecznych.

Zwycięzcy otrzymają  24-miesięczne  stypendia, zapewniające wszystkie niezbędne narzędzia do rozwijania ich potencjału, pogłębiania umiejętności i wiedzy w stymulującym, międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku. W ramach stypendium przewidziane jest krótkie międzysektorowe oddelegowanie (1-3 miesiące) do przemysłu lub nieakademickich ośrodków badawczych (takich jak: Lenovo, CISCO, AstraZeneca, IBERDROLA, JRC UE, AEMET, IRB i CRG), które zwiększy perspektywy zawodowe stypendystów jako niezależnych naukowców odnoszących sukcesy.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte od 1 lipca do 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie programu START.