Zespół EURAXESS opublikował najnowsze zestawienie ofert grantów i stypendiów zagranicznych dla naukowców na różnych etapach kariery.

Oferty pochodzą z różnych źródeł: krajowych, europejskich (Horyzont 2020) i zagranicznych. Zestawienie dostępne jest w językach polskim i angielskim.