Zaproszenie do składania wniosków doktoranckich w ramach programu doktoranckiego RESPONSE dla potrzeb społeczeństwa i polityki poprzez nauki o roślinach, żywności i energii.

 

RESPONSE DP oferuje 8 stanowisk badaczy na wczesnym etapie przez 36 miesięcy (100%) na styku nauki i polityki, a także nauki i innowacji w jednej z trzech wiodących organizacji akademickich na świecie - ET Zurich, University of Zurich i University of Basel. 

RESPONSE DP wyszkoli ESR w zakresie refleksji nad ich rolą jako naukowców w społeczeństwie, przyczyniając się do uzyskania dowodów na potrzeby kształtowania polityki i budowania zdolności do sprostania globalnym wyzwaniom w obszarach zrównoważonych systemów żywności, systemów zrównoważonej energii i decyzji dotyczących zrównoważonego użytkowania gruntów.