Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej międzynarodowej konferencji dedykowanej doktorantom, magistrantom i studentom zainteresowanym biologią molekularną i komórkową.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2020 r. w Warszawie.Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna.

Wydarzenie ma na celu stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich badań i doświadczeń w nauce. Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna.

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.