Program Horyzont 2020 umożliwia naukowcom bezpłatne korzystanie z europejskich laboratoriów i zbiorów.

W ramach projektu RICH przygotowano filmy, które w ciekawy sposób prezentują wybrane europejskie infrastruktury badawcze oraz pokazują, że dotarcie do nich nie jest skomplikowane. 

Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów, opublikowanych na stronie projektu RICH.

Źródło: strona Krajowego Punktu Kontaktowego