W dniu 29 listopada komisarz Navracsics ogłosił wprowadzenie Seal of Excellence (SoE) dla MSCA. Ocena będzie przyznawana do wniosków w ramach Stypendiów Europejskich (EF), za wynik  co najmniej 85% punktów, ale tylko dla projektów, którym nie wystarczyło środków finansowania z budżetu MSCA.

SoE zapewni doskonałość naukowców z uznaniem jakości, a także umożliwi im i instytucji goszczącej, z którymi starali się o dofinansowanie, poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania. Jednocześnie, podmioty finansujące badania na poziomie regionalnym lub krajowym będą mogły - na całkowicie dobrowolnych zasadach - polegać na ocenie MSCA przy rozważaniu finansowania.

Republika Czeska i Cypr już korzystają z funduszy strukturalnych w celu dofinansowania dobrych jakościowo projektów w ramach MSCA. Rumunia i Włochy wyraziły zamiar wykorzystania krajowych i /lub regionalnych źródeł finansowania w celu wsparcia SoF MSCA. KE ma nadzieję, że może to zachęcić inne kraje do rozważenia nowych możliwości finansowania.

Pierwsze SoE zostaną przyznane dla konkursu MSCA IF 2016. Sprawozdania z oceny podsumowujące dla tego konkursu mają zostać wysłane pod koniec stycznia. Intencją KE jest, aby informacje o przyznaniu SoE wysłać cztery tygodnie później, pod koniec lutego.

Źródło: http://www.h2020.md/