W dniu 23.05.2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020 na szkolenie z pisania wniosków. W szkoleniu, obok ekspertów z KPK weźmie udział laureat grantu indywidualnego MSCA i podzieli się swymi doświadczeniami.

11 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (w wymiarze pełnego etatu). Granty przyznawane są na okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny zakładać mobilność międzynarodową indywidualnego naukowca, dobrze widziana jest też mobilność międzysektorowa. Termin składania wniosków upływa 14 września 2017.

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Warszawie w IMM - Instytut Maszyn Matematycznych sala: 120

Więcej informacji na temat indywidualnych grantów Marii Skłofowskiej-Curie znajdą Państwo na stronach:

MSCA IF European Fellowships

MSCA IF Global Fellowships

Rejestracja odbywa się poprzez stronę wydarzenia