Obecnie Europa nie zapewnia młodym badaczom wystarczających możliwości rozwoju kariery i przejścia od badań prowadzonych pod opieką naukową, do pracy w charakterze niezależnego naukowca. Z tego powodu w Europie marnotrawionych jest wiele talentów badawczych.

Czytaj więcej...

Aspiin, the Special Agency for International and Innovation Activities of Frosinone Chamber of Commerce, jako jednostka przyjmująca na granty, zaprasza naukowców do współpracy.

Program Horyzont 2020 umożliwia naukowcom bezpłatne korzystanie z europejskich laboratoriów i zbiorów.

Projekt RICH 2020 ogłosił informację o 41 projektach zapewniających naukowcom BEZPŁATNY DOSTĘP do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp. 

Szukasz grantów badawczych czy stypedniów zagranicznych? Zespół RPK zaprasza do zapoznania się z aktualnym - kwietniowym zestawieniem.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu pod nazwą  „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Podpisane zostało rozporządzenie uruchamiające program „Premia na Horyzoncie”. Naukowcy starający się o finansowanie w ramach europejskiego programu „HORYZONT 2020” otrzymają dzięki niemu dodatkowe fundusze.

Przypominamy, że wybitni młodzi badacze mogą ubiegać się o stypendia MNiSW na rozwój działalności naukowej. O finansowanie mogą starać się naukowcy, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat i prowadzą badania naukowo-rozwojowe. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 31 marca 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2015 r. dotyczącego m.in. Premii na Horyzoncie. 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia program skierowany do humanistów: "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku".