Chcesz 50.000 euro na rozwój firmy z sektora MŚP? Sprawdź co program Horyzont 2020 ma Ci do zaoferowania. Tylko 10 stron wniosku!!! Najbliższy termin składania wniosków 15 lutego 2017 r.

Czytaj więcej...

Od maja przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowej oferty preferencyjnego finansowania. Pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020 udostępni łącznie 670 mln zł. Oferta zostanie uruchomiona w ramach dwóch programów Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 oraz COSME.

Dzień informacyjny i spotkanie bilateralne w obszarze "Transport" - 5 listopada 2015 r., Bruksela

Komisja Europejska ogłosiła oficjalne wyniki czerwcowego naboru 2 Fazy Instrumentu MŚP.

Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie nowej inicjatywy - "Pieczęć Doskonałości".

Jej celem jest poprawa synergii między finansowaniem badań przez UE a polityką regionalną.

Przygotowujących wnioski do I i II Fazy Instrumentu MŚP zapraszamy na BEZPŁATNE KONSULTACJE