Od maja przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowej oferty preferencyjnego finansowania. Pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020 udostępni łącznie 670 mln zł. Oferta zostanie uruchomiona w ramach dwóch programów Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 oraz COSME.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie nowej inicjatywy - "Pieczęć Doskonałości".

Jej celem jest poprawa synergii między finansowaniem badań przez UE a polityką regionalną.

Przygotowujących wnioski do I i II Fazy Instrumentu MŚP zapraszamy na BEZPŁATNE KONSULTACJE

Komisja Europejska ogłosiła oficjalne wyniki czerwcowego naboru 2 Fazy Instrumentu MŚP.

Dzień informacyjny i spotkanie bilateralne w obszarze "Transport" - 5 listopada 2015 r., Bruksela