W ramach projektu Access4SMEs powstały nowe publikacje „Analysis report on SME success factors and best practices” i „Supporting tool to assess an SME’s pre-requisites and suitability to H2020 projects”. Ich zadaniem jest wsparcie w aplikowaniu o projekty dedykowane MŚP w ramach programu Horyzont 2020.

 

Raport z analizy identyfikuje i opisuje kilka kluczowych czynników sukcesu, które MŚP powinny rozważyć, zanim przystąpią do pisania wniosku. Druga część zawiera różne narzędzia, które pomagają wnioskodawcom w opracowaniu projektu lub pomysłu na innowacje.

Autorami niniejszych wytycznych są Krajowe Punkty Kontaktowe, które na co dzień doradzają w swoich krajach wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach H2020. Ich zalecenia obejmują również informacje zwrotne otrzymane od ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski w Instrumencie MŚP.