Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie nowej inicjatywy - "Pieczęć Doskonałości".

Jej celem jest poprawa synergii między finansowaniem badań przez UE a polityką regionalną.

Przyznawana będzie projektom z Instrumentu MŚP (H2020), które przekroczą próg punktowy, ale nie otrzymają finansowania. Będzie to znak, że projekt jest dobrze przygotowany, a przedsiębiorstwo będzie mogło ubiegać się o finansowanie z innych źródeł (regionalnych, krajowych).

Więcej informacji na stronie KPK