Od maja przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowej oferty preferencyjnego finansowania. Pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020 udostępni łącznie 670 mln zł. Oferta zostanie uruchomiona w ramach dwóch programów Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 oraz COSME.

Dzięki umowom podpisanym z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, nowy pośrednik finansowy: Raiffeisen-Leasing Polska uruchamia ofertę w ramach programów Horyzont 2020 oraz COSME. Jest przy tym pierwszym w Polsce (oraz jednym z nielicznych w Europie) pośrednikiem programów UE, oferującym finansowanie leasingiem.

– Program Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Z budżetem blisko 80 mld euro stanowi główne narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020. W skali europejskiej Polska należy do tzw. umiarkowanych innowatorów, toteż każdy rodzaj wsparcia w tym zakresie jest cenny. Polski rząd, poprzez wyspecjalizowane instytucje – krajowe punkty kontaktowe – stara się wesprzeć polskich kandydatów w staraniach o środki z tego dodatkowego źródła finansowania. Cieszę się, że w efekcie tych działań, kolejna instytucja finansowa dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce – powiedział Jarosław Gowin, wiceprezes rady ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W ramach umowy Raiffeisen-Leasing dotyczącej programu COSME, polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjny leasing i pożyczki o łącznej wartości 520 mln zł. Umowa została zawarta pod koniec 2015 r., natomiast obecnie następuje jej rynkowe wdrożenie.

Z kolei w ramach wspierającego innowacyjność instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020, przedsiębiorcy zyskają dostęp do kolejnych 150 mln zł preferencyjnego finansowania. W efekcie zawartej w ostatnich dniach umowy Raiffeisen-Leasing stał się największym pośrednikiem instrumentu InnovFin w Polsce.

Oferta Raiffeisen Leasing w ramach InnovFin – instrumentu finansowego wspierającego innowacyjność przedsiębiorstw – obejmuje finansowanie leasingiem lub pożyczką o wartości do 1 mln EUR. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy ubiegający się o preferencyjne finansowanie muszą wypełnić przynajmniej jedno z umownych kryteriów innowacyjności. Mogą przy tym liczyć na lepszą strukturę transakcji, niż w ramach standardowego finansowania, a więc np. na korzyści cenowe.

Z kolei oferta dla MŚP w ramach COSME obejmie preferencyjny leasing lub pożyczki o wartości od 25 do 150 tys. EUR (104-600 tys. PLN). Środki te mogą służyć do sfinansowania m.in. zakupu pojazdu dostawczego, sprzętu IT, linii produkcyjnej lub maszyn niezbędnych do rozwoju firmy. Dzięki wsparciu UE, Raiffeisen-Leasing Polska zaoferuje m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia i wkładu własnego, co często decyduje o możliwości objęcia finansowaniem danego przedsiębiorcy ze świetnym pomysłem biznesowym. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej.

Preferencyjne finansowanie będzie dostępne przez dwa lata, z możliwością przedłużenia. Finansowanie ze wsparciem UE nie stanowi pomocy publicznej i nie jest wiążą się z nim ograniczenia występujące w przypadku pomocy publicznej.

Dwa największe programy operujące instrumentami finansowymi to COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MSP) i Horyzont 2020 (Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji). Zadaniem COSME jest wspieranie europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, zarówno na etapie powstawania, jak i rozwoju oraz ekspansji.

W programie Horyzont 2020 można liczyć na wsparcie dla działalności badawczo-innowacyjnej, podejmowanej w przedsiębiorstwach bądź we współpracy z nimi. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy angażują się w taką działalność (i mogą wykazać to np. za pomocą patentów lub realizacji wspólnych projektów z jednostkami naukowymi), bądź też mają taki zamiar i poszukują środków na jego realizację.

Pełna informacja dostępna jest na stronie KPK.