Do 3 maja br. KE czeka na wnioski w konkursach w ramach pierwszej fazy Instrumentu MŚP.

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50 tys. euro na przeprowadzenie studiów i analiz, mających na celu ocenę wykonalności koncepcji technologicznej projektu, ocenę potencjału technicznego i komercyjnego projektu oraz ocenę ryzyka.

Więcej informacji na temat Instrumentu MŚP znajdziesz na naszej stronie.