Na mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których projekty uzyskały od Komisji Europejskiej certyfikat Seal of Excellence, czeka 50 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój. Seal of Excellence przyznawany jest dla koncepcji prac B+R, które zostały pozytywnie ocenione w ramach SME Instrument (Horyzont 2020), lecz ze względu na niewystarczającą wysokość budżetu programu nie uzyskały dofinansowania.

 

O wsparcie ze środków poddziałania 1.1.1 Programu Inteligentny Rozwój mogą się ubiegać tylko te przedsiębiorstwa, które złożyły wnioski do fazy II SME Instrument w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Procedura oceny wniosków będzie znacznie uproszczona w porównaniu do standardowych konkursów w „szybkiej ścieżce”.

Liczba kryteriów oceny, a także zakres informacji wymaganych we wniosku o dofinansowanie, zostały mocno zredukowane. Ponadto przewidziano tylko jeden etap oceny merytorycznej. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie decyzji o wsparciu projektu w krótkim czasie. Wnioski można składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od 19 czerwca do 29 grudnia 2017 r. Dokumentacja konkursowa znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

Szczegółowe informacje na stronie NCBiR.